Facts om elektronik for musikere

MIDI kabler, Signal kabler - Mikrofon og Linie

Højttalerkabler og noget om Sammenkobling af Højttalere

 

MIDI Kabler.

www.misalydservice.dk
Et MIDI kabel skal være skærmet og med to (gerne snoede) ledere.
Der bruges 2 stk Han DIN stik. Stel bør ikke være forbundet i begge ender
pga. brumsløjfer der kan opstå da man oftest også har audiokabler tilsluttet.
 

Forbindelser: 
1 - ikke forbundet 
4 - til 4 
2 - til Skærm (stel ) KUN i det ene stik 
5 - til 5 
3 - ikke forbundet 

 Max længde, 8-10 m.

Et MIDI signal er en strømsløjfe, i dette tilfælde vil det sige at senderen (MIDI out) sender strøm til en lysdiode i modtageren (MIDI in). 
Kredsløb består af en bl.a. af en driver, f.eks 7407, en optokobler f.eks 4N35 og lidt modstande på 220 Ohm
15 pol Joystick connector (gammel PC): 

pin 5    GND (stel) 
pin 8    + 5 V. (til forsyning af kredsløb) 
pin12    TXD (signal til MIDI Driver) 
pin15    RXD (signal fra MIDI optokobler)

I "gamle dage" brugtes "joystick porten" på PC via et MIDI interface.
Idag er det via USB porten det foregår, men det kræver stadig et MIDI interface
Det er så indbygget i MIDI-USB adaptoren eller i et externt lydkort/interface.
Gamle båndoptagerledninger kan bruges i nødstilfælde, men de er sjældent parsnoede, og der er stelforbindelse igennem, som kan give brumsløjfer.
 
 
 

Signalkabler - mikrofon og linie

Brug altid skærmede kabler !
www.misalydservice.dk
XLR stik Jack stik

Et godt robust "industri standard" stik, der anvendes i alt prof. lydgrej, næsten altid med balancerede signaler. XLR stik findes (som alt andet) både i dyre og billige versioner 
Gode stik er f.eks Neutrik og Cannon 
Standard kabler er han-hun, dvs. forlængere, 
er kablet for kort kan man bare sætte et mere på. 
Signalet "kommer" som regel fra et hanstik og går 
til et hunstik (det er da til at huske). XLR stik bruges på prof. og dyrere lydudstyr. 

Obs!  Nogle få fabrikater, mest amerikanske, har byttet + og - , man kan da få brug en "fasevender konnektor".

6,3 mm Jack er meget anvendt, de billige typer holder 
ikke længe, køb de dyre, hvis at det skal holde. 
Kablerne er som regel han-han, - forlængere kan fås 
men de billige er ofte ustabile. Jack stik anvendes på musikudstyr, ofte både til højttaler, linie og mikrofonsignaler.Fås både med 3 forbindelser til balancerede signaler, eller stereo (f.eks. hovedtelefoner). Eller med kun 2.forbindelser til  ubalancerede signaler eller mono signaler (f.eks  musikinstrumenter).
Balancerede signaler: 
Mikrofon- og linie kabler med  2 x XLR eller 2 x Jack-Stereo eller kombination. 

Et balanceret signal har både en kold og varm (plus og minus) 
til at overføre signalet i. Signalet har hver sin fase på de to ledere. 
Fidusen er at støj der stråler ind på kablet vil findes på begge signaler og når de lægges sammen bliver det ene signal fasevendt således at støj bliver udbalanceret og forsvinde, og det rigtige signal bliver kraftigere (de to signaler lægges sammen). 
Kan dermed også bruges til meget lange ledninger (>100m), også på svage (lavimpedante) signaler, fra (gode) mikrofoner. .

Ubalancerede signaler: 
Liniekabler, Instrumentkabler, -keyboards, guitarer o.lign. 
Linie signaler til effektmaskiner, forstærkere og andet. 

Et ubalanceret signal bør normalt kun anvendes til korte strækninger. (<10 m.) 
Jo længere ledning, - jo mere støj vil kunne indstråle 
Jo lavere impedans, og jo kraftigere signal (linie), -  jo længere ledning. 
Ved høj impedans og længere ledning (> 10 m.) må der påregnes 
begyndende diskanttab, og evt. støj. 

 

XLR / XLR Balanceret kabel
Fra XLR til XLR, 
- brug altid balancerede kabler !
Jack / Jack  Balanceret kabel med stereo stik
Jack / Jack ubalanceret kabel
Balanceret med Groundlift:  
Afbrudt stel for at undgå stelsløjfer, der i nogle tilfælde kan give brum pga. for mange stelveje i anlægget.
 
Ingen stelforbindelse i "modtager enden", altså der hvor 
signalet  "skal hen til".
Balanceret til ubalanceret: 
F. eks. fra mikrofon med XLR til Jack indgang 
Obs! Mikrofoner med XLR er altid balancerede 
(billige mikrofoner med støbt mono jackstik er altså ikke balancerede og bør kun bruge til optagelser og lign. uden krav om god kvalitet)

Den ”kolde” (minus) fra pin 3 lægges sammen med stel i Jack-stikket.

 Fasevender konnector

En (som regel) kort ledning med Han/Hun stik hvor de to signalledninger (plus og minus) er byttet.
Anvendes ved sammenkobling med udstyr hvor der bruges Pin 3 til plus. (visse amerikanske fabrikater) 
Check din manual for at se hvordan dit anlæg er lavet.
(Så blev manualen alligevel til nytte ! )
 
 
 
 
 
 
 

Højttalerkabler

Brug gode kabler, min. 1½ mm2  (nedledningstykkelse) 
- og IKKE skærmede kabler. 

Hvis at du selv vil lave kablerne så vær omhyggelig, lav dem ordentligt, da kortslutninger kan ødelægge forstærkeren. 

Se også næste afsnit om sammenkobling af højttalere.

www.misalydservice.dk
Kabel med Jack stik. 
Der anvendes som regel kun monostik uden ring. 
Kabel med XLR stik. 
Pin 3 forbindes ikke. 
Brug aldrig mikrofonkabler til højttalersignaler!
Kabel med Speakon stik. 
Speakon stik blevet standarden på High-End lydudstyr til prof brug. 
Fås både som 2 og 4 polet. 
Begge kan bruges.
Disse kan naturligvis kombineres for at lave adaptorer. F.eks fra Speakon til XLR, der forbindes rød til rød, altså fra Pin1 +  i Speakon, til pin 2 i XLR osv.
 
 
 

Sammenkobling af højttalere

www.misalydservice.dk
 

Typiske impedanser er 8 Ohm og 4 Ohm  
8 Ohm er mest normalt.  

Ohm’s love siger: P=UxU/R 
Effekten (Watt/P) = spændingen (Volt/U) i anden,  
divideret med modstanden (Ohm/R).  

Dvs. Har vi f.eks. 30 volt fra forstærkeren i en 8 Ohms  
højttaler, får vi: 30x30 / 8 = 900 / 8 = 112,5 Watt 

En forstærker leverer en spænding ud,  
og når der løber en strøm igennem en  
højttaler afsættes der effekt = Watt  

Denne effekt bliver dels afsat som varme  
dels som bevægelser af membramen der  
dermed laver lydbølger som vi opfatter  
som lyd. Jo mere lyd og mindre varme jo  
højere driftseffekt har højttaleren dvs,  
jo højerere spiller den ved samme Watt.  
Sammenlign f.eks. med lavenergipærer. 
For prof eller instrumenthøjttalere er en  
typisk værdi 95dB SPL/1W.  
Dvs. at den spiller med et lydtryk på  
95 dB SPL (se min side om lyd) ved 1 watt  
i højttaleren målt i 1 meters afstand.  

 

 
2 højttalere i parallel giver den halve Ohm værdi  
8 Ohm parallel med 8 Ohm = 4 Ohm  
helt præcis er formlen: R = (R1 x R21) / (R1 + R2) 
eller ved mere end to stk: 1/R = 1/R1 + 1/R2 +1/R3  -osv.
Hvis at man tilkobler en højttaler mere,  
vi kalder det for en parallel kobling,  
vil forstærkeren forsøge at fortsætte  
med at give 30 volt ud men nu i to højttalere,  
dvs. at den skal give dobbelt så meget strøm  
for at give 112 ,5 watt i begge højttalere  
det kan forstærkeren som regel ikke helt, men  
den prøver, og bliver dermed dobbelt så hårdt 
belastet 

 

Hvis at man ønsker fire højttalere f.eks som i et  
guitarkabinet kan man  sætte 2 stk i serie,  
parallelt med 2 andre i serie  
resultatet er:  8+8=16 Ohm parallelt med  
8+8=16 Ohm, slutværdien er altså 8 Ohm.  
Hvis at man spille med ca 100 Watt er der altså  
afsat 25 i hver enhed 
Istedet for parallel tilkobling kan man sætte højttalerne  
i serie. dvs. først igennem den ene, så igennem den anden. 
De må altså nu deles om de 30 volt, de får altså kun 15 volt hver, 
effekten bliver nu 15x15/8 = 28 watt i hver! højttaler eller kun 56 watt totalt.  
Forstærkeren bliver ikke ret hårdt belastet, men man får heller ikke så meget effekt (=Watt).  
Ved serie lægges Ohm værdierne sammen. 

Lidt grundregler; 

 • Bland ikke højttalere af forskellig impedans (Ohm),
  det er svært at regne  impedansen ud og højttalerne vil ofte spille i forskellig styrke.  
   
 • Overhold det der står på forstærkeren om minimum
  impedans, f.eks min 4 Ohm, altså ialt to stk 8 Ohms højttalere. Det kan blive dyrt hvis at forstærkeren skal levere mere power end den er bygget til.
 • Sørg altid for god køling af forstærkeren. 
 • Brug gode højttalerkabler.  MINIMUM 1½ kvadrat
  altså netledning. - Ved længere kabler - helst mere.
 
Har du forslag til emner som du syntes mangler her så send en mail fra hovedsiden.      Tilbage til hovedsiden