Facts om lydtryk og strøm

Lydtryk
ubar
Pascal
dB SPL

Der benyttes en del udtryk sammen med lyd og teknik, her beskrives nogle af dem:  
Lydtryk kan måles i ubar, Pascal eller som oftest i dB SPL (Sound Pressure Level),
ofte kun benævnt som dB når man taler lydtryk, selvom at dB (deciBell) er egentlig
blot et udtryk for et logaritmisk forhold.
Man taler om antal gange større eller mindre. 
 
Det svageste lydtryk som mennesket kan høre, er ca. 20 uPa (mikropascal).
Dette er så sat som grænsen = 0 dB. Smertegrænsen er normalt defineret som 140 dB.
Fra 0 dB til 140 dB er altså vore øres dynamik område

dB = 20 x log (nn/NN) 

OdB er = 20 uPa 

1 Pascal = 94 dB SPL

Der kan selvfølgelig omregnes mellem disse benævnelser, først en dB formel:  

dB = 20 x log (nn/NN)  
(ved lydtryk og Volt - ikke ved Watt). nn og NN er to forskellige niveauer.  

OdB er = 20 uPa    (mikroPascal), dvs. at 1 Pa = 20 x log (1 Pa / 20 uPa) = 94  

1 Pascal = 94 dB SPL,   
1 Pascal er også det samme som 10ubar. dvs. at 5 ubar = 0,5 Pa (Pascal) = 88dB SPL ( regn selv efter ). 
 

Når lydtrykket halveres trækkes der altså 6 dB fra. Eller der lægges 6 dB til når der fordobles.  
20 x log (1Pa / 0,5Pa) = 6 dB.  
Et lydtryk på f.eks. 60dB SPL er altså 60 dB eller 1000 ! gange højere end akkurat hørbart. 

Vejet dB 

og 

Loudness

dB er ofte efterfulgt af et (A) hvilket betyder at lydtrykket er målt "vejet" dvs. med en
filterkurve der modsvarer ørets følsomhed.

Øret har en større følsomhed i området 1000 - 4000 Hz. ved lav styrke
( Vi er jo oprindelig alle jægere).

Derfor har HiFi anlæg en "Loudness" funktion, der kompenserer for denne egenskab,
ved at sænke dette område når der spilles lavt, det opleves som mere diskant og bas.
(det er ikke altid at der findes en knap hvor man kan slå det fra) 

Pas på ørene ! 

( specielt til musikere)

MAX 85 dB spl !

Ifølge arbejdsministeriets bekendtgørelse om støj på arbejdspladser,
må det gennemsnitlige lydniveau over en 8 timers arbejdsdag ikke overstige 85dB(A)!
Niveauet i et øvelokale eller scene ligger tit på 100-110 dB, 
 
Nu skal der skal selvfølgelig medtages tid i beregningen hvis at vi skal sammenligne
med de 85 dB set som et gennemsnit over 8 timer.
Lidt populært kan man sige at hvis vi forøger lydtrykket til det dobbelte (+ 3 dB),
 må man altså kun være der den halve tid! 
 
dvs.
4 timer i 88 dB, 
2 timer i 91 dB, 
1 time i 94 dB,
½ time i 97 dB,

¼ time i 100 dB, osv. Det kræver at man øver effektivt hvis at man kun kan spille 15 min pr. dag. 

Watt i 

hjemmestudiet

 

dB = 10 x log(watt/watt)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Skrevet af Jesper Groth 
MISA Lydservice 
Januar 1999

For musikeren i hjemmestudiet der stadig tænker "dette angår ikke mig" kan vi prøve at regne
på de meget udbredte YAMAHA NS-10 monitorhøjttalere; (dem med den hvide membran) 
 
Højttalerne har en drifteffekt på 90dB 1w/1m og kan tåle 60w kontinuerligt.  
De afgiver altså 90dB SPL i 1 meters afstand ved 1 watt afsat i højttaleren.  
Der skal nu desværre bruges en anden formel når det drejer sig om effekt (Watt) 

dB = 10 x log (watt/watt) ved effekt (Watt).  
eks. 10 x log (2watt/1watt) = 3 dB  

En fordobling af effekten (Watt'ne) giver altså kun 3 dB mere lydtryk (Ændringen er lige akkurat hørbar).
Watt'ne skal ganges med 4 for at fordoble lydtrykket.
(Tænk på det når du sammenligner forstærkere på f.eks. 80 og 100 W).
 

Tilbage til højttalerne:
Ved 60 Watt afsat i højttaleren har vi en forøgelse af lydtrykket på ca. 18 dB, i forhold til 1 Watt da; 
 
10 x log ( 60/1 ) = ca. 18 dB  
Dvs. at 60 Watt ved denne højttalers følsomhed, svarer til 90dB + 18dB = 108 dB !!  
Det kan lydtrykket altså komme op på ca. 1-2 meters afstand, (man har jo som regel 2 højttalere).
Tænk på det hvis at man har siddet et par timer, og skruet op nogle gange efterhånden
som begejstringen for ens musik stiger. Så pas på ! 
 

Ved hovedtelefoner er det endnu sværere at fornemme styrken, da man ikke har samme fysiske
fornemmelse af bassen. Man vil derfor ofte have tendens til at skrue højere op, end ved normale højttalere.
Kan man intet høre fra sine omgivelser spiller man som regel for højt. 

Tilbage til hovedsiden