Slægtstavle for vores Groth linie Genealogical table for our Groth Line

(f. = born,  d. =died,  gift m.= married with,  børn = children)

O. Gen   Muligvis Johan Groth eller Jakob Groth.  Studerede hos Luther i Wittenberg 1526.  Blev præst i Ditmarsken ligesom hans søn Jacob Groth blev det senere, Jakob kan havde været far til  Jens Johansen Groth
                eller   Johan Groth, præst i Ottensen senere i Elmsholm.
                
Kilde, Artikel af  Pastor  Rudolph Glarman Snøde, " Den stærke Smed i Skårup" fra Fyns Amtavis 12 marts 1977, (jeg har afskrift af artiklen)

1.  gen.  Jens Johansen Groth; Stadskaptajn f. 1620,  d. 9 Januar 1680. Var gæstgiver i Assens, Fyn,

                gift med Anna Bertelsdatter, d. 22/9 1682, 7 børn, Johan, Bertel m. flere..

2.  gen.  -  Johan Jensen Groth; f. 17/1 1661, d. 20/8 1746, Degn i Store Rise, Ærø, gift m. Mette Simonsdatter
                  11 børn, Børn: Simon, Anne Marie, Anna, Jens, Peder, Anne Cathrine, Andreas, Jørgen, Hans Christian, Sophie Amalie,Marie

3.  gen.  -   -   Andreas Brandt Johansen Groth; f. 23/12 1700 i Rise på Ærø, gift med  Karen Thomasdatter og senere m. Gertrud
                        Jeppesdatter overtog gården Steengaard i Dunkjær fra Karens forældre. 5 børn, Johan, Mette, Karen, Anne Marie, Jens

4.  gen.  -   -   -   Jens Andreasen Groth f. 1735 i Dunkjær, Rise, Ærø, d.1798, gift m. Maren Hansdatter overtog Steengaarden.
                            5 børn, Mette, Andreas, Hans, Johan, Maren.

5.  gen.  -   -   -   -  Andreas Jensen Groth; f. 26/12 1765 d. 4/9 1843, gift 2/10 1789 m. Anne Cathine Christensdatter, 4 børn, Jens, Christen, Maren, Gertrud

6.  gen.  -   -   -   -   -   Christen Hansen Andreasen Groth; f. 1792 d. 1845, gift m. Sidsel Marie Caspersdatter,
                                     6 børn, Casper, Mette, Andreas, Christen, Ane Cathrine, Jens.

7.  gen.  -   -   -   -   -   -   Casper Christen Groth; f. 1818 d. 1901, gift m. Karen Hansen,
                                         7 børn, Christen, Ole Rasmus, Sidsel Marie, Andreas, Ane Cathrine, Casper, Hans Rasmus.

8. gen.  -   -   -   -   -   -   -   Christen Hansen Groth; (Fyrskibs)Matros, f. 12/1 1847, d 3/12 1904  gift m. Sidsel Marie Christensen,
                                             Ommel, Ærø, 8 børn, se nedenunder

9.  gen.  -   -   -   -   -   -   -   -   Casper Christen Groth; f. 6/10 1875 d. 2/10 1947, Skibsfører og gårdejer  (1925) på Lindhardtgård, Casper Christen Groth
                                                  Taarup pr. Frørup, Fyn. gift  m. Sidsel Marie Petersen i 1899,  f 27/10 1874. d 9/11 1960, 5 børn, Begravet på Taarup kirkegård (2010)

-  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   Jens Groth; f. 1/7 1877 gift m. Anne Katrine Hansen i 1900, Ommel Marstal

-  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   Kristen (Chresten) Groth; Styrmand/skibsfører, f. 18/10 1882, d. 10/7 1956,
                                                       5 børn,
Styrmand Kristian Groth f.19/8 1912,  Tove,  Esther,  Poul Harris,  Alfred.

-   -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   Ole Rasmussen  Groth; Styrmand, Overtoldbetjent i Kbhn. (1916), f. 16/2 1885, d. 27/2 1940,
                                                   gift første gang.m. ? som døde i 1921,  Senere med Thora Jørgensen, flyttede til Esbjerg 1926,
                                                       5 børn, Kristian, Hartvig f 1919,  Betty, Jørgen, Arne. Sidste tre er børn af Thora.
                                                          Børn af Hartvig: Lars Boutrup f 1951,

-  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    Rasmus Bautrup Groth; f. 28/1 1892 d.  Styrmand, gift m. Christine Larsen 1925 Marstal.

-  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    + Cecilie Groth; f. ? ,  + Maren Groth; f. ? ,   + Karoline Groth; f. ?

10 . gen.  -   -   -   -   -   -   -   -   -   Christian Hansen Groth;  Købmand-Kbhn., Assurandør, Hillerød f. 1/4 1899, Ida GrothChristian Groth
                                                        d. Februar 1959, gift med Ida Larsen,  2 børn, Birthe og Jørgen

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   Hans Kresten  Groth; skibsinspektør i 1952. Rderichef i Dansk Esso, f. 7/10 1900 d. 1985? Gift m. Alberta fra Ærø, d. 1994
                                                        Adresse (1938), Villa Erria, Pilevej Nyborg,
                                              2 børn, Knud Erik f. 1926, maskinchef hos DSB, og Hans Christian f. 1928, shippingman i Dansk Esso
                                                                       Børn af Knud Erik:  Janne, 1954  og Niels  1957,

                                                                              Børn af Janne: Kasper 1987 og Pernille 1991
                                                                              B
ørn af Niels: Christine 1987 og Caroline 1989

-   -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -   -     Mia (Maria) Groth; f. 26/7 1910 d. 13/2 2009 på plejehjemmet Rosengården i Ørbæk, Fyn. Gift m, Karl Olsen fra Nabogården Brassenborg, Taarup, Fyn,
                                                             3 børn, Ægidia f. 1928, Rasmus Oluf  f.22/9 1929 og Cai (Groth Olsen) f.19/5 1942. d Dec 2010
                                                                     Børn af Ægidia:  Marianne og Poul Martin.  
                                                                     Børn af  Rasmus: Steen, Carsten og Merethe. 
                                                                     Børn af Cai: Ken og Mia (Langæble Olsen)
                                                                             Børn af  Ken , Sofie og Sander
                                                                             Børn af  Mia, Nathalie og Kristian

karl og Mia

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    Karlo Groth, Gårdejer, f.? d.? 1985,  gift m, Marie Olsen (også fra nabogården,  søster til Karl), 4 børn, Sigrid, Birgit, Kirsten, Hans

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     Peder Groth, Gårdejer, f 1905 d.1986, ikke gift, arvede Lindhartgård, Taarup pr. Frørup, Fyn. Begravet på Taarup kirkegård (2010)

11.  gen.  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   Birthe Groth; f.19/10 1927. 3 børn, Jesper, Torben, Bjarne

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   Jørgen Groth; f.16/2 1938. 4 børn, Lene, Søren, Thomas, Nanna

12.  gen.  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   Jesper Hansen Groth; 1/12 1956, Gift m Helle f. Steffensen 27/8 1983
                                                                               3 børn, Michelle, 1984 , Sabrina, 1988 og Stephanie, 1997

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   Torben Groth Hansen, 2 børn, Anna, Frederik

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   Bjarne Martens, 3 børn Nikolai, Maria, Benjamin

Jesper Hansen Groth,
Smørum,
2. April 2001
seneste opdatering Jan 2011
Tak for de bidrag der er kommet indtil videre.
Bidrag med oplysninger, eller spørgsmål  er velkomne,  send en mail
Contributions or questions welcome,  pls, mail me.